Klachten

Als u klachten heeft over de eerstelijns verloskundige hulp of over de bejegening door de verloskundige, dan is het aan te raden om eerst met de verloskundige zelf of eventueel een collega daarover te praten. Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet heeft opgelost, bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de KNOV. Het adres van de Klachten-commissie is:

Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
Telefoon 073 – 689 18 90

Kijk voor meer informatie op http://deverloskundige.nl/over-de-verloskundige/tekstpagina/46/klacht-over-je-verloskundige/.