Begeleiding

Zwangerschap

Als je zwanger bent vindt de eerste afspraak tijdens de zwangerschap meestal plaats rond de 7e tot 9e zwangerschapsweek. Het aantal zwangerschapsweken begint te tellen vanaf de eerste dag van je laatste menstruatie.

Deze eerste afspraak is een intakegesprek en duurt ongeveer drie kwartier. We stellen een aantal vragen over jullie gezondheid en leefstijl, over deze en eventuele eerdere zwangerschappen, over de gezondheid van jullie familie en over praktische zaken. Deze gegevens zijn belangrijk voor de verdere begeleiding van jullie zwangerschap.
Daarnaast kijken we welke informatie jullie nodig hebben met betrekking tot bijvoorbeeld voeding, bloedafname, echoscopie en vervolgcontroles. Een onderwerp dat aan de orde komt is prenatale screening, onderzoek naar het syndroom van Down en andere aangeboren afwijkingen. Hierover krijgen jullie, als je dat wenst, meer informatie ( pre- en neonatalescreeningen )

De volgende controles zijn eerst iedere maand en volgen elkaar steeds sneller op. Tijdens deze controles controleren we je bloeddruk en gewicht, de groei van je buik en de harttonen van je baby. Later in de zwangerschap voelen we ook naar de ligging en indaling van de baby. Zo nodig voeren we urinecontrole uit en/of nogmaals bloedonderzoek of we maken een aanvullende echo.

Daarnaast geven we natuurlijk antwoord op je vragen en kunnen we aanvullende adviezen en informatie geven. Later in de zwangerschap komen onder andere de volgende onderwerpen ter sprake: de keuze voor borst- of kunstvoeding, het volgen van een zwangerschapscursus, de beleving van je zwangerschap, lichamelijke veranderingen, het belang van het goed voelen bewegen van je baby en de bevalling. De bevalling kan besproken worden aan de hand van een door jullie gemaakt geboorteplan.

Voor deze controles kom je bij de geplande Centering Zwangerschapbijeenkomsten. Of je kunt een afspraak op ons spreekuur plannen, dit zal meestal 10-15 min duren.

 

Handige folders

Lees verder...